Sponzoři

Náš spolek se snaží pracovat jak s dětmi a mládeží tak i s dospělými. To je samozřejmě náročné organizačně, personálně, ale hlavně i finančně. Díky našim sponzorům, jsme v loňském roce mohli otevřít fotbalovou školičku pro nejmenší děti. To bylo možné pouze za podpory ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), která nám na tuto činnost poskytla dotaci ve výši 19 000 Kč.  Účel dotace: Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Díky  těmto penězům, jsme mohli nakoupit potřebné pomůcky pro tuto generaci, ale také zaplatili nájmy za používání sportovišť.

Zde je odkaz na stránky MŠMT včetně informaci o přidělení dotace našemu spolku. http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-vi-1

Dalším klíčovým sponzorem je Město Hulín, které náš spolek podporuje z Grantového programu města Hulína, který je určen po podporu spolků ve městě. Díky této podpoře se můžeme věnovat nejen sportovním, ale i společenským aktivitám  v obci. Náš spolek díky podpoře města rozšiřuje své akce pro širokou veřejnost jako Sokolský ples – jediný ples v Záhlinicích, Pálení Čarodějnic či rozsvícení vánočního stromu.

Odkaz na stránky http://www.hulin.cz/

V oblasti sportu jsou tu další organizace, které nás podporují v rámci aktivního sportu a sice Fotbalová asociace České republiky a okresní fotbalový svaz Kroměříž. Díky těmto sponzorům přichází podpora pro náš fotbalový team můžu, kteří jsou členy fotbalové obce a tedy i těchto organizací.

Zde jsou odkazy na FAČR https://www.fotbal.cz/  a okresní fotbalový svaz Kroměříž http://ofskromeriz.cz/index.php

Dalšími sponzoři jsou s oblasti podnikatelské. Velmi dobrá spolupráce se rozvinula se Sladovnou Záhlinice, Restaurace Lípa, Restaurace u Čapa, Pilana Karbit, Pilana Metal, MBR Sazovice či Taxislužbou Spružina. Tito sponzoři nás podpořili a velmi nám pomohli při organizaci a podpoře našich akcí.

Touto cestou bych chtěl poděkovat i dalším dobrovolníkům či individuálním dárcům.