Sponzoři

Náš spolek se snaží pracovat jak s dětmi a mládeží tak i s dospělými. To je samozřejmě náročné organizačně, personálně, ale hlavně i finančně. Díky našim sponzorům, jsme v loňském roce mohli opět přihlásit mladší žáky do okresní soutěže okresu Kroměříž. To bylo možné pouze za podpory Národní sportovní agentury (NSA), která nám na tuto činnost poskytla dotaci.  Účel dotace: a) sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let,
b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele dle bodu 2.3. a 2.4.
v souladu s platnými registrovanými stanovami.

Díky  těmto penězům, jsme mohli nakoupit potřebné pomůcky  a vybavení pro tuto kategorii, ale také zaplatili nájmy za používání sportovišť.

Odkaz na stránky https://agenturasport.cz/

Dalším klíčovým sponzorem je Město Hulín, které náš spolek podporuje z Grantového programu města Hulína, který je určen po podporu spolků ve městě. Díky této podpoře se můžeme věnovat nejen sportovním, ale i společenským aktivitám  v obci. Náš spolek díky podpoře města rozšiřuje své akce pro širokou veřejnost jako Sokolský ples – jediný ples v Záhlinicích, Pálení Čarodějnic či Rozsvícení vánočního stromu.

Odkaz na stránky http://www.hulin.cz/

V oblasti sportu jsou tu další organizace, které nás podporují v rámci aktivního sportu a sice Fotbalová asociace České republiky a okresní fotbalový svaz Kroměříž. Díky těmto sponzorům přichází podpora pro náš fotbalový team můžu, kteří jsou členy fotbalové obce a tedy i těchto organizací.

Zde jsou odkazy na FAČR https://www.fotbal.cz/  a okresní fotbalový svaz Kroměříž http://ofskromeriz.cz/index.php

Dalšími sponzoři jsou s oblasti podnikatelské. Velmi dobrá spolupráce se rozvinula se Sladovnou Záhlinice, Restaurace Lípa, Restaurace u Čapa, Pilana Karbit. Tito sponzoři nás podpořili a velmi nám pomohli při organizaci a podpoře našich akcí.

Touto cestou bych chtěl poděkovat i dalším dobrovolníkům či individuálním dárcům.